Política de privacitat


ADVANCED MUSIC, S.L. (en endavant, AM o la Companyia manifesta el seu respecte i compliment de les disposicions recollides a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Per això, l'informa de la seva política de protecció de dades per a que Vostè determini voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a la Companyia.

1. Recollida i ús de dades

La Companyia l'informa que les seves dades personals recollides a través de les pàgines web http://www.sonar.es, http://sonartickets.com, http://sonarplusd.com i https://www.sonarcalling.com (en endavant, el Portal), així com les que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva possible relació amb aquesta entitat, seran objecte de tractament amb la finalitat de fer possible el registre dels usuaris, gestionar, administrar i prestar-li els serveis o productes que sol·liciti o contracti a través del Portal, facilitar el compliment i execució d'aquests serveis, conèixer millor els seus gustos i opinions respecte als serveis de la Companyia i adequar aquests a les seves preferències, així com poder oferir-li nous serveis i enviar-li informació comercial, fins i tot per via electrònica, relacionada amb les novetats i promocions de la Companyia.

Sempre que se sol·liciti, i l'Usuari faciliti, una direcció de correu electrònic, telèfon mòbil o un altre mitjà de comunicació electrònica, l'Usuari expressament accepta i autoritza que aquests mitjans siguin utilitzats preferentment com a canal de comunicació, com a canal per complir totes o alguna de les finalitats anteriorment informades així com a canal a través del qual poder-li informar de qualsevol dels altres canvis rellevants que es produeixin al Portal.

Excepte en els camps en que expressament es determini el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat dels serveis que vostè sol·liciti. La falta de compliment dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que la Companyia pugui prestar-li els serveis que sol·liciti.

Per poder registrar-se i navegar pel Portal vostè ha de ser major de 14 anys. La Companyia podrà utilitzar la seva informació personal per a verificar la seva edat i garantir el compliment d'aquesta restricció.

2. Cookies

En la cerca de total transparència en la seva relació amb l'usuari, la Companyia l'informa de l'ús al Portal d'altres mecanismes informàtics, relacionats amb les dades personals, com són les cookies i els logos. En aquest cas, els requerim que accedeixin a la nostra Política de cookies.

3. Contacte

Vostè té reconeguts els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (A.R.C.O) els quals podrà exercitar dirigint una comunicació postal, i fotocòpia del DNI/Passaport, amb l'assumpte 'Protecció de Dades' a la següent direcció:
ADVANCED MUSIC, S.L. c/ Zamora 45-47 6º1º, 08005, Barcelona